Achtergrond Hack Glow & Tech Playgrounds

Hack Glow & de Tech Playgrounds

Meer tools, meer skills en nog meer kansen voor de meest gemotiveerde jonge techies: de derde editie van Hack Glow vindt op 11 en 12 november 2017 plaats. Het doel? Het maken van meerdere lichtobjecten die tijdens lichtfestival Glow te zien zijn. De eigen creativiteit van de deelnemers staat centraal, de opzet verloopt volgens het idee van een hackathon.

De whizzkids krijgen in het weekeinde volop de gelegenheid van elkaar en professionals te leren. Docenten en studenten van Hogeschool Fontys helpen aan de voor- en achterkant van de Hack Glow mee als coaches, rolmodellen uit de regio inspireren de deelnemers ter plekke of virtueel. Het evenement kan bovendien een kickstarter zijn voor vervolgsessies, talent-scouting door bedrijfsleven en off- en online ontmoetingen tussen de jonge programmeurs en designers.

Tech Playgrounds

De eerste editie van Hack Glow vond in 2015 plaats en was een groot succes. Dynamo Jeugdwerk huurde initiatiefnemer Fleur Besters daarna in om samen permanente Tech Playgrounds in de stad te gaan bouwen, waar jeugd van 7-27 jaar buiten schooltijd kan experimenteren met techniek en wetenschap.   Inmiddels zijn er twaalf plekken in jeugdcentra, bij scholen en de GGzE waar jeugd en jongeren van 7 tot 27 met vrijwilligers hun skills verbeteren. De meest getalenteerde techies krijgen gedurende het jaar de kans mee te doen aan verdiepende projecten, zoals Hack Glow.

FACTS

  • Hack Glow vindt in het eerste weekeinde van Glow (11-12 november) plaats in het HQ van de Tech Playgrounds aan de Lindenlaan in Eindhoven.
  • In twee dagen tijd bouwen maximaal vijf groepjes van 4 kinderen en jongeren (8-16 jaar) een eigen lichtproject.
  • Deze projecten worden zondagavond tijdens Glow op de route getoond.
  • Experts uit de regio op het gebied van ICT, licht en design, worden aangemoedigd teams te coachen en helpen, zodat na twee dagen daadwerkelijke resultaten geboekt kunnen worden.  
  • Sponsoring vindt plaats in natura of door ondersteuning van projectkosten.
  • Hack Glow kent geen winstoogmerk.

Meer informatie? Mail Fleur Besters.

Organisatoren

Studio Fleur Besters
Dynamo
Fontys Educational Designers