Workshops Hack Glow

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de hackaton drie (verplichte) workshops, waarin ze toewerken aan een ontwerp voor hun kunstwerk(en) en begeleiders hun tech-skills kunnen testen.

In 2019 vinden de workshops plaats op 3 en 24 oktober en 3 november plaats.

Hack Glow & Tech Playgrounds

Hack Glow heeft onderdak gevonden in het hoofdkwartier van de Tech Playgrounds aan de Lindenlaan 1B in Eindhoven.

Dynamo Jeugdwerk heeft afgelopen jaar Hack Glow als het spontane initiatief uit de stad omarmd. Dit heeft geleid tot de Tech Playground beweging: duurzame, laagdrempelige fysieke werkplaatsen in de hele stad, voor alle jeugd die van techniek houdt. Inmiddels zijn er twaalf Tech Playgrounds geopend, waar techies zes dagen per week naschools aan de slag kunnen. Hiermee is de beweging geborgd.

Deze vijfde editie wordt daarom door aanjager Fleur Besters van Studio Fleur Besters met ondersteuning van de Tech Playgrounds van Dynamo Jeugdwerk opgezet. Vrijwilligers verzorgen ook deze vijfde editie de voorbereidende workshops. Ieder jaar verzuchten ze na afloop na een weekeinde van hectiek en chaos: “Oef, ik weet niet of ik volgend jaar…” En dan, als het weer september is: “Ja, we doen weer mee hoor!”.
Hack Glow is een non-formeel event, dat groeit met de inzet van zowel deelnemers als de vrijwilligers. Al deze partijen willen vanuit sociaal kapitaal technische jeugd tussen 12 en 18 jaar ruim baan geven om hun technische vaardigheden verder te ontwikkelen. Het evenement kent geen winstoogmerk.